Język polski - Oda do młodości - cechy klasyczne i romantyczne

"Oda do młodości" - cechy klasyczne i romantyczne
Cechy klasyczne:
* użycie gatunku wywodzącego się ze starożytności - ody,
* nawiązanie do mitologii greckiej (np. młodość przybiera postać bogini Hebe, za wzór młodych stawia się mitologicznego Heraklesa),
* hasła braterstwa, przyjaźni, jedność wiary w wykształcenie;
* należy walczyć ze swoją słabością, dążyć do doskonałości;
* podporządkowanie jednostki zbiorowości;
* wiara w możliwości ulepszenia świata;
Cechy romantyczne:
* apoteoza młodości,
* "serce" i "duch" - jako wartości, których brak "starym"; ulubione pojęcia romantyków, przeciwstawiane rozumowi i wiedzy,
* wiara w możliwość irracjonalnego działania ("tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie"),
* siła uczuć, bezpośredniość wypowiedzi, gorąca wiara w zwycięstwo - odległe od klasycznego umiaru i harmonii,
* motto z Schillera - "Stare formy padają w ruinę";
* gwałtowność wezwań do przemiany świata;
* patriotyzm, rewolucjonizm;
* egoizm i wyrachowanie starych przeciw altruizmowi (mądrości z zapału) młodych;
* wyjście poza racjonalizm;Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Język polski

190 IP banned