Język polski - Motyw Boga w literaturze

V-12 Motyw Boga w literaturze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblia Ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga,
Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości.
Księga Koheleta fragment "Wszystko ma swój czas" - Kohelet w końcowych rozważaniach stwierdza, że wszystko pochodzi od Boga,
"Przypowieść o talentach" - wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy jest darem Bożym, talentem nam powierzonym.
Narodziny i życie Chrystusa, dzieje apostolskie i prześladowanie pierwszych chrześcijan.
Średniowiecze -teocentryzm- Bóg jest przyczyną wszelkiego bytu i bytem najwyższym.
"Legenda o św. Aleksym" - tylko człowiek cnotliwy może ze spokojem oczekiwać śmierci, po której zostanie zbawiony.
"Pieśń o Rolandzie" - "Bóg, honor i ojczyzna" - najważniejsze wartości rycerza, Roland poprzez swą rycerską śmierć wyraża bezwzględną wierność Bogu.
"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią" - Bóg przychyla się do modlitewnej prośby Mistrza, "by uźrzał śmierć w jej postawie" co świadczy o Jego wszechobecności.
"Posłuchajcie bracia miła" - Matka Boska namawia kobiety, aby prosiły Boga, Bóg jest miłosierny.
Renesans Jan Kochanowski:
hymn "Czego chcesz od nas, Panie" - utwór ten jest pochwałą Boga. Chwała niewidzialnego Boga poprzez widzialny świat. Bóg jako artysta, świat to dzieło sztuki. Poczucie trwałości i niezmienności świata logicznie uporządkowanego i kierowanego przez Boską mądrość, wolę i opatrzność. Bóg jest doskonały, idealny i taki też stworzył świat.
Fraszka "Na dom w Czarnolesie" - apostrofa do Boga, prośba o dobre, uczciwe życie.
Pieśni: "Chcemy sobie być radzi", "Miło szaleć kiedy czas po temu" - hołd złożony Bogu przez poddanego mu, miłującego Go człowieka, Treny:
X - Jan Kochanowski zwątpił w życie po śmierci, w Boga, do którego miał zaufanie, w obliczu nieszczęść nawet wiara upadła.
XI - nie jesteśmy w stanie zmienić decyzji Boga.
Barok Mikołaj Sęp - Szarzyński - Bóg karzący, Bóg jako Chrystus Król, oddalenie się, daleki do osiągnięcia. Daniel Naborowski "Marność" - dramatyczne życie człowieka, ale należy to przyjmować ze spokojem, wierzyć w Boga jako przeznaczenie. Musimy być pobożni, aby móc nie bać się śmierci ciągle musimy mieć wzgląd na Boga .
Romantyzm

Adam Mickiewicz:
"Dziady" : Widzenie ks. Piotra - "Panie czymże ja jestem przed Twoim obliczem?...prochem i niczem" - personifikacja ojczyzny, jest ofiara niewinna, tak jak Chrystus.
Wielka Improwizacja - bunt i bluźnierstwo Konrada, który domaga się od Boga "rządu dusz", Bóg milczy.
"Pan Tadeusz" - Jacek Soplica przyjął imię Robak - wyraz skruchy i pokory wobec Boga. Juliusz Słowacki
"Smutno mi Boże" - ton żałobny, elegijny, dominuje smutek i zaduma, dostrzeganie podobieństwa do modlitwy (Bóg, wieczór). Zrezygnowany podmiot wątpi w skuteczność wiary
.
Zygmunt Krasiński
"Nie-Boska komedia" - przeciwko i bez Boga, krwawa komedia, zasługuje raczej na Boży gniew. Zakończenie utworu - cudowne pojawienie się Chrystusa i zwycięstwo dobra nad złem. Cyprian Kamil Norwid
"Moja piosnka" (II) - "Tęskno mi Panie..." - refleksja nad własnymi uczuciami, własnym losem. Tęsknota za ojczyzną (gniazdo bocianie, zwyczaj pokłonu w imieniu Chrystusa) Pozytywizm

Henryk Sienkiewicz
"Quo vadis" - obraz pierwszych chrześcijan.
Młoda Polska

Jan Kasprowicz
"Hymny" - bunt wobec Boga, wizja zagłady, końca świata, Bóg karzący, surowy sędzia obojętnie patrzy na to co dzieje się poniżej, niemy.
"Księga ubogich" - Bóg jest dobrotliwym staruszkiem, który wszystko wybaczy. Tadeusz Miciński
[Jam ciemny jest wśród wichrów płomień Boży]-wszystko pochodzi od Boga, nawet zło.
"Ananke" - szatan buntuje się przeciwko harmonii gwiazd, jednostka uosabiająca bunt człowieka przeciw boskiemu porządkowi. Współczesność Jan Twardowski
"Podziękowanie", "Daj nam", "Spieszmy się" - Ksiądz-poeta prezentuje w swojej poezji układ Bóg-człowiek oparty na najważniejszym z przykazań Boskich, na przykazie miłości, Bóg jest bliski człowiekowi, przejawia się w jego zwykłym życiu, darach i radości ziemskiej, pełnym istnieniu. Hanna Krall
"Zdążyć przed Panem Bogiem" - wyścig, chęć uprzedzenia Boga, próba wydarcia życia: "Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień wykorzystując Jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by sobie tego życzył." Albert Camus
"Dżuma" - dla dr Rieux niewiara staje się siłą i oparciem. Na nikogo nie zrzuca odpowiedzialności, nie ma pytań, pretensji do Boga dlaczego do tego dopuścił. "Śmierć stanowi porządek świata. Może lepiej jest dla Boga dlaczego do tego dopuścił. Walczy ze wszystkich sił ze śmiercią nie wznosząc oczu ku temu niebu gdzie on milczy. Paneloux - uważa dżumę za karę rzuconą przez Boga na grzeszników, jedynym sposobem odwrócenia plagi jest modlitwa i pokuta : Miłość do Boga jest trudną miłością.
Tadeusz Różewicz
"Bez" - świat bez Boga. Współczesnego człowieka cechuje brak wiary, Bóg przestaje być potrzebny, nie zauważamy momentu odejścia od Boga. Czesław Miłosz
"Piosenka o końcu świata" - wiersz nie neguje Boga, przyjęcie, że koniec świata następuje każdego dnia dla jakiegoś człowieka.
"Oecomomia divina" - świat bez Boga byłby chaosem, byt bez Boga nie ma podstaw, ludzie grzesząc prowokują Boga, chcą znaku, chociaż kary.
"Wiara" - cierpienie nadaje sens życiu, widzi Boga w świecie, wiersz to akceptacja świata.
"Nadzieja" - nadzieja, czyli wiara w to, że istnieje coś więcej niż świat widzialny.
"Miłość" - kolejne wymaganie, prawda wiary, służyć Bogu należy nawet jeśli nie rozumiemy : "to nic, że czasem nie wie czemu służyć, nie ten najlepiej służy kto rozumie".Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Język polski

190 IP banned